Terminologia gramatical

  Prem sobre la imatge per entrar

FES FRASES

TIPUS DE FRASES

VOCABULARI D'ACCIONS

ELS TEMPS VERBALS

NOMS MASCULINS I FEMENINS

L'ADJECTIU

DETERMINATS
ELS TEMPS VERBALS


PRONOMS PERSONALS