Sons i grafies

 Prem sobre la imatge per entrar.

BESSONES

 

UN SO DUES LLETRES

 

 EXERCICIS ORTOGRAFIA

 

 

 PARAULES ACABADES EN P/B T/D C/G

 

 

 LA ESSA SORDA I SONORA

 

 GRAFIES X-IX-TX-IG