CALCULA

SUMES AMB NOMBRES DE QUATRE XIFRES

PARÈNTESIS EN SUMES I RESTES

GRUPS PER MULTIPLICAR

TAULES DE MULTIPLICAR

OPERACIONS I ANIMALS

DIVISIONS

   
   
   

 

 

 

 


Càlcul mental

Exercicis per practicar les operacions bàsiques. Has de fer 60 operacions i pots triar el temps. Al final tindràs el resultat.

 SUMES RESTES MULTIPLICACIONS
     

 


TAULES DE MULTIPLICAR

Estudia i practica les taules de multiplicar. Segueix les indicacions que donen els personatges.


OPERACIONS

Exercicis per practicar el mecanisme de les operacions bàsiques. Pots triar el nivell i comprovar si ho has fet bé.

 

SUMA RESTA

 

 

MULTIPLICACIÓ
DIVISIÓ