Estadistica i probabilitat


 

COMPTA I COMPLETA GRÀFICS

INTERPRETA GRÀFIQUES 1

COMPTA I COMPLETA EL DIAGRAMA

COMPTA I MIRA EL DIAGRAMA DE BARRES

MÀQUINES DE CALCULAR

SERIES NUMÈRIQUES