Geometria

 

POLÍGONS
POLÍGONS I
REPASSA GEOMETRIA RECTES
COSSOS GEOMÈTRICS CARES I ARESTES
CONSTRUEIX PRISMES

 
CONSTRUEIX PIRÀMIDES

 
CLASSIFICACIÓ DE TRIANGLES
PERÍMETRE
   
MESURA AMB REGLA
MESURA ANGLES